فوق تخصصی جراحی شانه

فوق تخصص شانه

بهترین متخصص جراح شانه و آرنج در تهران، بیش از ۸ هزار عمل موفق |دکتر کامرانی

جراح شانه دررفتگی ها و شکستگی های  شانه و ارنج  یکی از شایعترین اسیبها می باشند که نیاز به درمان اساسی دارد. درمان دیرهنگام  شکستگی های شانه و آارنج می…
تماس با کلینیک