دکتر امین کامرانی راد

سلولهای مزانشیمال بنیادی به سلولهایی گفته می‌شود که قابلیت تبدیل به بافتهای مختلف بدن از جمله غضروف مفصلی را دارا بوده و موجب ترمیم و بهبود آسیب‌های بافتهای بدن خواهند شد این سلولها از مغز استخوان ، چربی شکم و بند ناف نوزاد بدست می آیند که بند ناف نوزاد بهترین سلول برای ترمیم را در اختیار ما میگذارد . درمان ارتروز مفاصل و آسیب‌های غضروفی زانو لگن شانه ، درمان دیسک کمر با سلول بنیادی با استفاده از سلولهای بنیادی جدیدترین تکنولوژی موجود در درمان این بیماران می باشد و تا حد زیادی جلوی پیشرفت بیماران به سمت نیاز به تعویض مفصل را خواهد گرفت

۰
سلول بنیادی مفاصل
۰
جراحی شانه
۰
جراحی دست و آرنج
۰
جراحی شکستگی و تروما
تماس با کلینیک