درمان آسیب های ورزشی

مقالات
1 دیدگاه
سلول بنیادی در آسیب های ورزشی بسیاری از تروماهای ورزشی منجر به پارگی تاندون یا رباط می شوند که جهت ادامه ی ورزش نیاز به بازسازی رباط یا تاندون می…

درمان دیسک کمر

دردهای ستون فقرات گردن و کمر شایعترین علت مراجعه به پزشکان ارتوپد کمر درد می باشد . علت دردهای کمر و گردن طیف وسیعی از عوامل را شامل می شود…
فهرست
تماس با کلینیک